Als Nationaal Instituut voor Dataverzameling maken we deel uit van het internationale bureau TNS. We spitsen ons toe op het verzamelen van gegevens. Wij werken hiervoor samen met freelance medewerkers en zoeken mensen die onder het zelfstandige statuut (in hoofd- of bijberoep) kunnen werken om ons interviewernetwerk in België en G.H. Luxemburg te versterken.


Als interviewer ben je onze belangrijkste schakel in het systeem. Zonder interviewers hebben wij geen data die verzameld worden. De kwaliteit van je werk is zeer belangrijk. Hoe beter de kwaliteit van je interviews, hoe beter de kwaliteit van onze data.


 De presentatie van de interviewer, zijn beleefdheid en zijn respect voor de regels, zijn essentieel zodat het kwaliteitsimago van NID op een positieve manier doorgegeven wordt.