Let er wel op dat u zelf instaat voor uw boekhouding en dat u zich het best op voorhand goed informeert. Sommige mensen proberen de job eerst uit en beslissen later of ze er al dan niet mee doorgaan. Dit kan als u maximaal op één project (Face to Face) of één maand (Telefonisch) hebt gewerkt en dus bij gevolg geen al te grote som verdiend hebt. Deze mensen geven hun inkomsten dan aan als occasionele inkomsten. Dat wil zeggen dat u een activiteit als zelfstandige uitprobeert. Als u nu na korte tijd tot het besef komt dat deze activiteit u niet ligt, en u zich dus niet meteen als zelfstandige wil engageren, dan kunt u dat kleine bedrag dat u verdiend hebt inbrengen als occasionele inkomst. Uiteraard kunt u dat maar één keer doen. Eenmaal u dit hebt uitgetest, moet u beslissen of u doorgaat met deze activiteit als zelfstandige. Het is namelijk niet mogelijk om in hetzelfde jaar een occasionele inkomst via een bedrijf aan te geven alsook te factureren aan datzelfde bedrijf.


Administratie


Om u in te schrijven als zelfstandige hebt u in principe 90 dagen de tijd. Als zelfstandige moet u in het bezit zijn van een ondernemingsnummer (voorheen heette dat BTW-nr) en dient u zich in te schrijven in een kas voor zelfstandigen. Het ondernemingsnummer kan u bekomen voor ongeveer 90 euro in een ondernemingsloket. Een ondernemingsloket bevindt zich in uw gemeente, daar waar u uw belastingbrief deponeert. U kan een ondernemingsnummer echter ook verkrijgen bij de meeste kassen voor zelfstandigen. Deze sociale secretariaten (bijvoorbeeld Inasti, Mercator, Partena, Assubel, De Vaderlandsche) sturen u een driemaandelijkse bijdrage door voor uw sociale zekerheid. De BTW die u verschuldigd bent, factureert u aan Dimarso NV op uw factuur.
Om als zelfstandige in bijberoep te kunnen werken moet u al een arbeidscontract hebben als arbeider of bediende. Studenten (jonger dan 26, ingeschreven in een onderwijsinstelling en nog steeds rechthebbend op kinderbijslag) en gepensioneerden kunnen ook werken als zelfstandige.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar FEBELMAR - Statuut Enqueteur